PoC Mobilapp

PoC Mobilapp

I vår PoC-serie finns mobilappen Press2Talk. 

Appen gör att din mobil fungerar som en PoC-radio, tillsammans med dina andra PoC-terminaler.

Det är perfekt för tillfällen där ni behöver extrapersonal men inte har tillräckligt med enheter eller om du arbetar i miljöer där det är fördelaktigt med en diskret radio.

Appen fungerar när du är uppkopplad mot GSM eller WiFi.

 

Läs mer om appen här!