Hytera X1p
  • Hytera X1p

    Liknar sin kompis X1e, men är 3 mm djupare och det beror på sin fullt utrustade knappsats. X1p har dessutom fyra programmerbara knappar.

    Förutsatt att X1p är registrerad i ett DMR Tier II-radiosystem via en repeater, kan selektiva samtal göras från radion direkt till telefonnätet. Dessutom kan telefonabonnenter ringa till både enskilda radio och grupper.