Om företaget

SVB Försäljning

SVB Försäljning bildades 1992 och är specialiserat på radiokommunikation. SVB säljer kommunikationsradio till återförsäljare och slutanvändare. Vi hyr också ut radiokommunikation till t.ex. events, filminspelningar, festivaler och konserter.

Vi har en komplett serviceorganisation med service på komponentnivå, projektering och installationstjänster. Vi kan radiokommunikation!

Miljö och Kvalitetspolicy

SVB Försäljning är certifierade enligt ISO 14001 och 9001.
Alla våra tillverkande leverantörer är certifierade enligt ISO 9001
Vi på SVB arbetar kontinuerligt med att förbättra våra rutiner i miljöarbetet.
Detta gör vi genom att:

  • I första hand samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöpolicy.
  • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.
  • Prioritera produkter med lång livslängd.
  • I första hand välja miljöanpassade produkter.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
  • Ständigt förbättra vår verksamhet ur miljöhänseende.
  • Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.