Bråklarmsradio

SVB Försäljning har idag flertalet stora kunder vars verksamhet kretsar kring temporära event, t.ex. festivaler och konserter. Temporära event kräver ofta tillfälliga, men stabila och kvalitativa, lösningar. I somras arbetade SVB Försäljning fram ett mycket smidigt verktyg som ett alternativ till ett traditionellt trådbundet bråklarm. Till skillnad från trådbundna lösningar är SVB Försäljnings trådlösa, radioburna bråklarmsradio enkel att montera och använda samt smidig att förvara mellan eventen.

Vad är ett bråklarm?

Ett bråklarm består traditionellt av en liten tryckknapp under disken i en bar eller kassa vilken personalen trycker på om de hamnar i en hotfull situation som t.ex. slagsmål eller rån. Larmsignalen skickas till en sambandscentral som i sin tur skickar ut förstärkning. Lösningen används vanligen på banker, barer och köpcenter i samband med kontanthantering.

Hur fungerar SVBs bråklarmsradio?

Systemet ersätter det traditionella trådbundna bråklarmet och består av en sambandscentral med en mobilstation (PT8200) och valfritt antal handportabla apparater utplacerade på de olika fasta och/eller rörliga positionerna. När en hotfull situation uppstår trycker personalen på PTT-knappen på den handportabla radion (PT5200). Då skickas ett trådlöst larm till sambandscentralen som kan utläsa anroparens ID och korsreferera det till vilken av de fasta positionerna som gjort anropet. Den handportabla apparaten kan antingen stå på en disk eller bäras i bältet för att alltid finnas nära till hands. Rör man sig över större områden utomhus där man kanske patrullerar olika gator eller parker använder man sig av en mer avancerad apparat (PT7200) som inte bara skickar sitt ID vid larm utan även apparatens GPS-koordinater som då dyker upp på sambandscentralens karta* (Google Earth). Rör man sig över stora områden kan det också vara värt att överväga att koppla systemet till en repeater som effektivt ökar räckvidden.

Vilka produkter lämpar sig bäst till systemet?

PT5200 lämpar sig väl till fasta positioner varifrån den skickar ett ID som hos sambandscentralen översätts till en fast position, t.ex. en bar.
PT7200 passar till rörliga och/eller fasta positioner då den skickar GPS koordinater tillsammans med sitt ID.
PT8200 är en utmärkt mobilstation för användning på sambandscentral där den läser av eventuell GPS-position samt ID som skickas från de olika handportabla apparaterna. Mobilstationen är i sin tur uppkopplad mot internet och har Google Earth installerat för att på så vis se GPS-koordinaterna utmärkta på en karta.

Vilka kan använda systemet?

SVB Försäljnings bråklarmsradio är det ultimata bråklarmssystemet för temporär verksamhet så som festivaler, säsongsarbete och event. Det fungerar även utmärkt för mer permanenta lösningar som på en större klubb där man t.ex. har ett flertal olika barer och dansgolv samt en sambandscentral utifrån vilken ordningsvakterna utgår.

Bråklarmsradio på Pridefestivalen

Under årets upplaga av Pridefestivalen i Stockholm var Malin Nelsäter inhyrd som ansvarig för ledningscentralen. Från ledningscentralen (även kallat sambandscentral) ansvarade hon bland annat för kommunikationen mellan fem olika restauranger och ordningsvakterna som patrullerade i området. Pride valde att använda sig av SVB Försäljnings Bråklarmsradio då de är portabla och enkla att flytta vid behov, något de såg som mycket praktiskt i festivalsammanhang. Malin är mycket nöjd med hur larmknappsradioapparaterna fungerade och menar att den extra tryggheten som bråklarmet innebar var mycket uppskattat av krögarna på de fem restaurangerna. Även om festivalen hade gott om ordningsvakter på plats var det svårt att vara ”överallt hela tiden”, som Malin säger, och med hjälp av den användarvänliga bråklarmsradion kunde hjälp snabbt vara på plats vid behov.

SVB Försäljning erbjuder bråklarmsradio till både försäljning och uthyrning, allt för att göra din verksamhet så trygg och säker som möjligt!

*Vänligen observera att datorn måste ha installerat Google Earth samt vara uppkopplad mot internet.